هلدینگ دوستکام 

 هلدینگ دوستکام

 

کلینیک روانشناسی دوستکام یکی از فعال‌ترین مجموعه های روانشناختی استان خراسان رضوی از اسفند 1397 شروع به فعالیت کرده است. در فاصله زمانی کمتر از یکسال این مجموعه با تاسیس انتشارات دوستکام با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ کتاب های روانشناسی، ادبیات، آموزشی و… را شروع کرد.

در اردیبهشت 1400 همزمان با هفته روانشناس این مجموعه شعبه اول خود (یاس سپید) را واقع در بلوار جلال آل احمد با حدود 10 نفر از پرسنل مجرب افتتاح نمود. این مجموعه بعد از گسترش وپیشرفت کاری در این زمینه در سال 1401 شعبات دوم (سپیده) و سوم (مهر سپید) خود را نیز فعال نمود.

 

 

 

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1