بهترین روانشناس مشهد - تربیت جنسی کودک

 

آموزش روبه رو شدن با یک چنین مسائلی به بچه ها 

 در هر جایی که هستید هر چند لحظه یکبار به فرزندتان سر زده

مواظب و مراقب لباس‌هایی که برتن  کودک خود می‌کنید باشید

بگویید به کودکتان که کسی حق لمس بدن تو را ندارد 

بهترین روانشناس مشهد - تربیت جنسی کودک 

بهترین روانشناس مشهد - تربیت جنسی کودک

 نکات مهم  تربیت جنسی کودکان :

➖بگویید به کودکتان که کسی حق لمس بدن تو را ندارد 


اگرهم خواست کسی این کار را بکند


اول نه بگو


دوم جیغ بزن


سوم فرار کن


و چهارم بیا و به من بگو

 

➖یکی وظایف ما والدین این است که با فرزندانمان صحبت کنیم


نحوه ی ، مراقبت از خود را به آن‌ها بیاموزیم.


همچنین منتظر نباشیم که یک فردی از راه برسد و بگوید این کار را بکن.


آموزش و یاد دادن به بچه ها را آموزش دهید.

 

➖در هر جایی که هستید هر چند لحظه یکبار به فرزندتان سر زده ؛ می خواهد در مهمانی باشد یا در موقع خریدو چه در رستوران و چه درمهمانی ...


مواظب و مراقب لباس‌هایی که برتن  کودک خود می‌کنید باشید.


در جامعه بیماران جنسی آزاد و رها هستند.


مراقب فرزندانتان باشید آزار جنسی در پسران و دختران هر دو ثبت شده اند .

 

چندین مورد از مصداق های جنایتی بنام کودک آزاري

 

۱- کودک را  در مکان های ترسناک قرار دادن


۲- کودکان را از بازی و تفریح محروم کردن  


۳- کودک را در منزل تنها گذاشتن  


۴- طرد کردن کودک و اخراج او از منزل


۵-  کنترل احساسات کودک و اجازه گریه ندادن به او


۶- گوش ندادن به کودک و عدم ارتباط چشمی  برقرار کردن با او


۷- ایجاد حس حقارت در کودک و مسخره کردن او


۸- طرد کردن و آزار دادن کودک با جنسیت غیر دلخواه کودک


۹- در حضور دیگران سرزنش و ملامت کردن کودک


۱۰- به بهداشت، تغذیه و پوشاک کودک  بی توجهی کردن


۱۱- توقعات نا معقول و بهره کشی کردن از کودک 


۱۲- استفاده نمودن از کودک به منظورتحریک کردن جنسی بزرگسالان


۱۳-  کودک را از محبت و آغوش گرم محروم نمودن


۱۴- از داروهای خواب آور برای کودک استفاده نادرست کردن


۱۵- در حضور کودک مشاجرات خانوادگی انجام دادن


۱۶- در حضور کودک استفاده از الکل و مواد مخدر نمودن


۱۷- کتک و تنبیه کردن جسمی کودک

مشاوره حضوری روان شناسی در مشهدمشاوره تلفنی روان شناسیمشاوره رایگان روان شناسی

 

 
 
 
  
الو روانشناس
  
 
ALO/RAVANSHENAS
 

© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1